Manavgat Belediye Binası / Manavgat Municipality

Hazan Architecture / Yakup Hazan